Δωρεάν μελέτη και προσφορά

Λάβετε προσφορά εγκατάστασης και αρχική μελέτη εντελώς δωρεάν παρέχοντας μόνο βασικές πληροφορίες.

Πλεονεκτήματα φωτοβολταϊκών

Πολλαπλά οφέλη για ιδιώτες και εταιρίες με δυνατότητα πώλησης ενέργειας

Σταθερή απόδοση

Προβλέψιμη παραγωγή ενέργειας με την χρήση κορυφαίου εξοπλισμού απαράμιλλής αξιοπιστίας.

Μηδενισμός κόστους ενέργειας

Ενεργειακός συμψηφισμός για απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις του ενεργειακού κόστους.

Γρήγορη εγκατάσταση

Ταχύτατη εκπόνηση μελετών και εκτέλεση της εγκατάστασης.

Αυτονομία

Αδιάληπτη και ανεξάρτητη παροχή ενέργειας ακόμη και χωρίς την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

Προβλέψιμη απόδοση 

Σταθερή οικονομική απόδοση για 25 έτη με μηδενικό επιχειρηματικό κίνδυνο.  Υψηλός ρυθμός απόσβεσης κεφαλαίου. 

Εύκολη συντήρηση

Χαμηλό και προβλέψιμο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού.