Δικαιολογητικά

Για την αίτηση απαιτούνται μια σειρά από δικαιολογητικά τόσο από τον εγκαταστάτη μηχανικό όσο και από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης

Χρειάζεστε αναλυτικές πληροφορίες για τα ​δικαιολογητικά?

Υπάρχουν αρκετές ιδιομορφίες ως προς τα δικαιολογιτικά. Παραθέτουμε το επίσημο έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ με τις αναλυτικές πληροφορίες στον σύδνεσμο δεξιά