Εταιρεία

Λίγα λόγια για εμάς

Μια εταιρία με έμφαση στην υψηλή εξειδίκευση

Η εταιρία ιδρύθηκε του 2004 από διπλωματούχους μηχανολόγους μηχανικούς με διεθνή εμπειρία σε έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μελετών. Απασχολεί μηχανικούς με πολυετή εμπειρία σε έργα που δεν περιορίζονται στον τομέα των φωτοβολταϊκών μελετών.

Έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και προμηθευτών προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καλύπτοντας κάθε φάσμα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η διεύθυνση και ο συντονισμός των έργων πραγματοποιείται από διπλωματούχους μηχανικούς κατόχους διδακτορικών τίτλων σε συνεργασία με πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.

  • Μακρά εμπειρία
  • Υψηλή εξειδίκευση
  • Ταχύτητα εκτέλεσης
  • Δίκτυο προμηθευτών
  • Διαχείριση ποιότητας
  • Απόλυτη διαφάνεια

Η πολιτική μας

Πιστεύουμε ότι ο βασικός πυλώνας μιας εταιρίας εγκαταστάσεων είναι να παρέχει πλήρη και διαφανή διαδικασία αδειοδότησης αναλύοντας κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει. Επιδιώκουμε μια στενή προσωπική επαφή με τον πελάτη μας κατανοώντας τις ανάγκες της κάθε επένδυσης.

Είμαστε μια εταιρία που επενδύει στην εξειδίκευση σε συνεχή βάση έχοντας ως έδρα την  Αιτωλοακαρνανία αλλά με παρουσία σε όλη την Ελλάδα. Με την έως τώρα παρουσία μας έχουμε εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη πελατών αλλά και προμηθευτών παρέχοντας σημαντικές διευκολύνσεις πληρωμών και πιστώσεων.

Εγκατάσταση φωτοβολταικών. Σας στηρίζουμε σε κάθε σας βήμα

Είμαστε δίπλα σας με προσωπική επαφή από τα πρώτα βήματα της επένδυσης μέχρι την τελική σύνδεση παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.